Rento behärskar hela byggbodskedjan

Rento behärskar hela byggbodskedjan

Rento behärskar hela byggbodskedjan Ett av de bästa visitkorten för en byggarbetsplats är eleganta och trivsamma byggplatslokaler med egen karaktär.Detta har vi som riktlinje när vi tillverkar och hyr ut Rentas byggbodar.För tillverkningen och uthyrningen av Rentas...
Öppen kommunikation är en grundläggande värdering för Fira

Öppen kommunikation är en grundläggande värdering för Fira

Öppen kommunikation är en grundläggande värdering för Fira Alina Leppänen är belåten med Rentas byggbodar och hur de levereras vid exakt rätt tidpunkt.Tommi Gustafsson tar emot respons. Fira har gett den finländska byggkulturen ett nytt arbetssätt, som betonar både...